Marjolein Tiemens

THEMA: Groen geloven

Groen geloven is duurzaam doen. Daarmee draag je bij aan een volhoudbare en rechtvaardige samenleving, wereld en Aarde. Maar waar te beginnen? Of waar haal je de inspiratie vandaan om verdere stappen te ondernemen? De ‘tien geboden voor het milieu’ zijn hierbij wegwijzers die je helpen de groene weg te vinden. 

Jan Bosman

THEMA: Geloof & Maatschappij

Geloof & Maatschappij gaat over ‘Geloven op Maandag’. In vieringen ontvangen kerkgangers voeding voor hun dagelijkse leven voor hun persoonlijke geloofsleven en voor hun inzet voor de naaste. Geïnspireerd door het Woord, de verkondiging en de dienst van de tafel of de H. Eucharistie trekken zij de wereld in om de daad bij het woord te voegen.

Robert Colijn

THEMA: Geloof & Maatschappij

Geloof & Maatschappij gaat over ‘Geloven op Maandag’. In vieringen ontvangen kerkgangers voeding voor hun dagelijkse leven voor hun persoonlijke geloofsleven en voor hun inzet voor de naaste. Geïnspireerd door het Woord, de verkondiging en de dienst van de tafel of de H. Eucharistie trekken zij de wereld in om de daad bij het woord te voegen.

Jan-Maarten Goedhart

THEMA: Kerk van morgen

Hoe kijken we naar de kerk van morgen? Gaan we in de toekomst blijven streamen? Hoe blijven we aansluiten bij de leefwereld van jongeren? Waar is er ruimte voor het plan van God? 

Alex Riemersma

THEMA: Geloof & Homosexualiteit

Hoe moeten plaatselijke kerken en parochies het gesprek over seksuele diversiteit voeren zodat de kerken zich verder ontwikkelen tot veilige gemeenschappen, waar iedereen volop mag meedoen zoals hij/zij is?

mgr. Ron van den Hout

THEMA: Kerk & Klimaat-verandering

Wat heeft de Kerk met klimaatverandering te maken? De kerken kunnen op twee manieren een rol spelen in de discussie over het verslechterende klimaat en het zoeken naar oplossingen. Paus Franciscus spreekt in zijn encycliek Laudato sí over ecologische bekering, een tamelijk nieuw begrip in de moraaltheologie. 

Roelof Akse

THEMA: Groene Theologie

Aan het begin van mijn opleiding ‘Geestelijke Begeleiding’ (najaar 2018) werd gevraagd wat mijn spirituele praxis is. Mijn antwoord was: poëzie, houtbewerking en wandelen. De natuurlijke omgeving speelt een belangrijke rol in deze spirituele praxis. 

Pieter Knijff

THEMA: Kerk & Landbouw

‘We weten dat de globalisering ook nadelen kent: milieuvervuiling, verlies van biodiversiteit en erosie. Het lijkt er nu op dat de landbouwers eenzijdig verantwoordelijk worden gehouden voor deze negatieve gevolgen.’ 

Ria Kraa

THEMA: Journalistiek & Kerk

Vierentwintig uur per dag nieuws! Op tv, YouTube, Facebook, Instagram en Twitter. Leve de smartphone, leve de iPad! Waarom tv kijken of een krant lezen en daar nog voor betalen ook? En waarom zou ik luisteren naar een hoofdredacteur van een krant met christelijke pretenties? Kan die wel objectief en neutraal vertellen? 

Hinne Wagenaar

THEMA: Nijkleaster

Mijn presentatie zal gaan over de Kring van Nijkleaster (zie de afbeelding) In een nieuw document legt Nijkleaster uit waar het voor staat en hoe je kunt meedoen in de kring. Die kring is gemaakt naar aanleiding van het kunstwerk van De Hynstblom van Jentsje Popma en vormt de basis voor ons Nijkleaster logo. 

Frank Bosman

THEMA: Streaming the Temple!

Door Corona hebben kerken gedwongen kennis gemaakt met de wereld van online kerkdiensten. Volgens sommige enthousiastelingen is online de toekomst voor de kerk in Nederland, terwijl andere critici wijzen op de problemen en gevaren van een exclusie online business model. In deze lezing geeft de bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman niet het antwoord op de vraag of online vieringen door moeten gaan, maar geeft hij de deelnemers enkele handvaten mee om de discussie op lokaal niveau van de grond te krijgen. 

Gerben van der Veen

Zangworkshop

Gerben van der Veen verzorgt de zangworkshop en zal een mogelijk hieruit ontstaan ad-hoc koor dirigeren tijdens de aansluitende vesperviering.

Rein Boersma

Stenen om te geloven?

discussieleider Ulbe Bakker

Kees van Kordelaar

Stenen om te geloven?

 discussieleider Ulbe Bakker

Cor Nijkamp

Stenen om te geloven?

discussieleider Ulbe Bakker

Pietie Visser, Jeroen de Vries, Reitse Strien

Jongerenprogramma  

Pietie Visser, leerkracht Reitse Strien en Jeroen de Vries verzorgen vanaf 14.00 uur een muziekprogramma voor alle jongeren van de basisscholen in Joure. Er zal gebruik gemaakt worden van Boom Whackers, waarmee een aantal liederen zullen worden geoefend en uitgevoerd. 
Andere jongeren, ouders, familie en vrienden zijn van harte welkom vanaf ca 15.30 uur in basisschool de dr. G.A. Wumkesskoalle.