Marjolein Tiemens

Marjolein Tiemens-Hulscher (1964) is geboren in een katholiek nest en opgevoed met liefde voor God en natuur. Ze studeerde plantenveredeling in Wageningen en deed onderzoek, zowel in de biotechnologie als voor de biologische landbouw. 

Jan Bosman

Jan Bosman werkt als coördinator bij Solidair Friesland, waardoor de R.K. caritas (P.C.I.) haar diaconale opdracht opnieuw heeft ontdekt en vormgegeven. Friesland heeft de R.K. caritas (P.C.I.) haar diaconale opdracht opnieuw ontdekt en  vormgegeven. 

Robert Colijn

Robert Colijn werkzaam voor Presentieprojecten Fryslân, een samenwerkingsproject van Solidair Friesland, de PKN Classis Fryslân en de Arme Kant van Fryslân. 

Jan-Maarten Goedhart

Jan-Maarten Goedhart is clustermanager Begeleiding & Ontwikkeling en lid van het Directieteam van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland. Daarvoor was hij werkzaam als gemeentepredikant, als docent en kerkplanter in Peru en als teamleider bij de IZB (vereniging voor zending in Nederland).

Alex Riemersma

Alex Riemersma is voorzitter van de Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit Friesland, die bestaat uit vrijwilligers van diverse kerkgenootschappen. Doel is het klimaat voor homoseksuele mensen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te verbeteren. 

mgr. Ron van den Hout

Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout studeerde aan de Hogere Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch, het seminarie Sint-Janscentrum en aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome. Hij was pastoor in meerdere plaatsen en werd op 3 juni 2017 werd hij tot bisschop gewijd van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit. 

Roelof Akse

Roelof Akse heeft gewerkt bij zorginstelling Talant, en was werkzaam in de Doopsgezinde Gemeente Zwaagwesteinde/De Westereen en Leeuwarden. Thans predikant in Drachten-Ureterp naast bestuurlijk werk van de Friese Doopsgezinde Sociëteit. 

Pieter Knijff

Lid van de werkgroep Kerken en landbouw Fryslan, een interkerkelijke organisatie rondom het thema landbouw. Ze probeert begrip te kweken voor de problematiek van agrarische ondernemers en probeert onder-nemers en burgers er bewust van te maken dat ze verantwoordelijkheid hebben voor alles wat leeft in de schepping. 

Ria Kraa

Ria Kraa (55) werkt bij het Friesch Dagblad sinds 1995, op verschillende afdelingen daarvan. Sinds 2018 is ze hoofdredacteur. De krant veranderde tijdens haar loopbaan van zelfstandig bedrijf tot onderdeel van eerst NDC Mediagroep, dat op zijn beurt vorig jaar werd overgenomen door het Belgische Mediahuis.  

Hinne Wagenaar

Hinne Wagenaar studeerde theolgie werd predikant. Maar sinds een bezoek aan Holden Village, tijdens een studiejaar in Amerika, droomde hij ervan om een modern klooster op te zetten, als een plek voor stilte, bezinning en verbinding. Dat werd uiteindelijk ‘Nijkleaster’ in Jorwerd, waar Wagenaar tevens predikant is. 

Frank Bosman

Dr. Frank G. Bosman (1978) is een rooms-katholiek cultuurtheoloog, bekend om zijn spraakmakende mening over cultuur en religie. Hij is een graag geziene gast op diverse radio- en televisieprogramma’s, maar ook in de kranten en op diverse internetsites.

Gerben van der Veen

Door zijn vele activiteiten op koorgebied in en om Friesland is Gerben van der Veen voor veel koorzangers een begrip. Zijn opleiding genoot hij aan de toenmalige MPA te Leeuwarden, waarna hij op diverse terreinen zijn studie vervolgde. Momenteel dirigeert Gerben van der Veen Hortus Vocalis, COV Gloria Deo Drachten en kamerkoor Con Amore Musica.

Rein Boersma

Rein Boersma, voorzitter van de Vereniging voor Kerkbeheer afd. Fryslân, Cor Nijkamp, predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Joure en Kees van Kordelaar, pastoraal werker binnen de Heilige Titusparochie te Bolsward, zullen gedrieën in gesprek gaan over kerkbeheer, de moeilijkheden maar ook mogelijkheden rond geld en gebouwen van de kerkgemeenschap. Aansluitend zal er voor de aanwezigen gelegenheid zijn om vragen aan hen te stellen. 

Kees van Kordelaar

Kees van Kordelaar,  pastoraal werker binnen de Heilige Titusparochie te Bolsward, is sinds 2012 actief als diaconaal opbouwwerker bij de twee parochies in Súdwest-Fryslân. Hij zag het als een kans om zijn eerder opgedane ervaring en zijn Franciscaanse spiritualiteit in te zetten voor kwetsbare mensen en een wat mooiere wereld. 

Hij initieerde onder meer de kledingbus waar mensen kleding kunnen brengen of halen en de deelwinkels in Makkum en Bolsward, waarmee de samenwerkende kerken ontmoetingen proberen te faciliteren. 

Cor Nijkamp

Cor Nijkamp, predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Joure, 

Kees van Kordelaar, pastoraal werker binnen de Heilige Titusparochie te Bolsward en Rein Boersma, voorzitter van de Vereniging voor Kerkbeheer afd. Fryslân, zullen gedrieën in gesprek gaan over kerkbeheer., de moeilijkheden maar ook mogelijkheden rond geld en gebouwen van de kerkgemeenschap. Aansluitend zal er voor de aanwezigen gelegenheid zijn om vragen aan hen te stellen. 

Pietie Visser, Jeroen de Vries, Reitse Strien

Pietie Visser, leerkracht Reitse Strien en Jeroen de Vries verzorgen vanaf 14.00 uur een muziekprogramma voor alle jongeren van de basisscholen in Joure. Er zal gebruik gemaakt worden van Boom Whackers, waarmee een aantal liederen zullen worden geoefend en uitgevoerd. 
Andere jongeren, ouders, familie en vrienden zijn van harte welkom vanaf ca 15.30 uur in basisschool de dr. G.A. Wumkesskoalle.